Kontakt

Szkoła Podstawowa 

im. Ks. Józefa Dąbrowskiegow Żółtańcach 

ul. Metalowa 89 

22-100 Żółtańce-Kolonia

telefon: 82 563 67 02
fax: 82 563 67 02

NIP:563-21-87-449

e-mail: szkola.zoltance_xl@wp.pl